Atmosfera unui colectiv poate influența pozitiv sau negativ productivitatea muncii a fiecărui angajat. 

O companie de succes își dorește angajați activi, eficienți, bine pregătiți profesional, dar și fideli instituției.

Studiile în managementul organizațional demonstrează că fluctuația de cadre sau scăderea motivației de lucru, sunt consecințele unui climat organizațional defectuos sau ostil și mai puțin influențat de salariul sau orele de lucru ale angajaților.

Astfel, pentru a preveni plecarea angajaților ce duce frecvent la perturbarea productivității și epuizarea resurselor de timp și bani, e necesar de a descoperi și diagnostica  „nemulțumirile”, „problemele ” ascunse din interiorul colectivului. 

Factorii semnificativi ale climatului organizațional sunt:

 • Atmosfera de lucru, comunicarea internă;
 • Responsabilitatea și autonomia;
 • Eficiența administrativă și structura organizațională;
 • Asumarea riscurilor;
 • Respectarea regulilor;
 • Relația cu superiorii;
 • Conflictul/sociabilitatea/coeziunea de grup;
 • Sprijinul în cazul problemelor personale;
 • Satisfacția în muncă;
 • Evaluarea/ Promovarea/ Corectitudinea;
 • Oportunități de dezvoltare personală și profesională.

Prin urmare, evaluarea psihologică a climatului organizațional oferă un tablou obiectiv, cunoașterea căruia va oferi un sprijin la diminuarea problemelor existente în colectiv, precum și elaborarea pașilor spre îmbunătățirea relațiilor interpersonale.

Oferiți companiei Dvs. cele mai bune condiții de dezvoltare! 

Vă putem ajuta la crearea și menținerea unui climat organizațional-eficient!