Consilierea psihologică este un tip de intervenție care se adresează persoanelor aflate în dificultate, care se confruntă cu rezolvarea unor probleme personale, familiale sau profesionale. 

În cadrul Centrului Pozitiv, consilierea psihologică urmărește dezvoltarea personală, cunoașterea de sine și autoacceptarea, maturizarea psihoemoțională, descoperirea și dezvoltarea resurselor personale, precum și a modalităților de adaptare cât mai eficientă la mediu. 

Relația dintre psiholog și client este o relație de încredere, de participare și colaborare reciprocă. Psihologul va respecta următoarele principii ale Codului deontologic:

 • Principiul respectării drepturilor şi demnităţii oricărei persoane. 
 • Principiul competenţei profesionale. 
 • Principiul responsabilităţii profesionale şi sociale sau principiul „Nu dăuna”. 
 • Principiul caracterului adecvat al metodelor şi tehnicilor psihologice aplicate. 
 • Principiul colaborării dintre psiholog şi individ. 
 • Principiul acceptării necondiţionate a persoanei 
 • Principiul confidenţialităţii. 

Orice şedinţă de consiliere se va organiza cu aplicarea profesionistă a tehnicilor și metodelor psihologice, respectând etapele consilierii și codul deontologic. 

Durata consilierii individuale este între 30-45 min.

Specialiștii noștri au competențe în diagnoză și tratamentul următoarelor probleme și dificultăți:

 • Anxietate, frică
 • Stres, stres posttraumatic
 • Rezolvarea eficientă a conflictelor
 • Dificultăți de concentrare și de memorare
 • Probleme emoționale
 • Situații de criză
 • Probleme personale
 • Probleme de relaționare
 • Probleme de comunicare
 • Probleme de adaptare școlară, socială
 • Problema lipsei motivației și demotivării ș.a.

Psihologii, psihoterapeuții noștri vor trata cu respect, înțelegere și grijă și te vor ajuta să găsești cele mai bune soluții.

Poți fi fericit! Apelează!