Trainingul psihologic reprezintă aplicarea unui grup de metode şi tehnici active şi interactive ale psihologiei practice, utilizate în scopul asimilării cunoştinţelor, formării deprinderilor, abilităţilor, competenţelor – de autocunoaştere şi autodezvoltare. 

Orice program de training este elaborat în conformitate cu indicațiile metodice cu referință la organizarea training-urilor. Pentru a asigura eficacitatea ședințelor de training se recomandă un program de minim 4 ședințe a câte 90 de minute fiecare.

Caracteristicile specifice ale trainingului psihologic sunt: 

 • respectarea principiilor de lucru în grup; 
 • concentrarea în autodezvoltare pe sprijinul psihologic al moderatorului şi al membrilor grupului; 
 • prezenţa unui număr relativ constant de persoane; 
 • accent pe relaţiile interpersonale dintre membrii grupului şi analiza lor în situaţia „aici şi acum”; 
 • utilizarea unor metode active de lucru în grup; 
 • obiectivarea sentimentelor şi emoţiilor subiective ale membrilor grupului; 
 • reflecţie asupra activităţilor desfăşurate; 
 • prezenţa unei atmosfere sincere, deschise, de comunicare liberă între participanţi; 
 • asigurarea  unui climat psihologic de încredere, a confidenţialităţii și securităţii.
 •  

Întru realizarea cu succes a ședințelor de training, sunt respectate următoarele principii de lucru: 

 • Principiul activismului, care presupune un nivel maxim de includere în activităţi a fiecărui participant al grupului. 
 • Principiul activismului investigaţional stabileşte că fiecare exerciţiu este un motiv pentru analiza acţiunilor şi trăirilor participanţilor. 
 • Principiul obiectivării comportamentului, care presupune conștientizarea propriului comportament și asumarea responsabilității pentru acțiunile proprii.
 • Principiul parteneriatului în comunicare, care reprezintă evidența, luarea în considerare a intereselor altor participanți, precum şi a sentimentelor, emoţiilor, trăirilor lor. 
 • Principiul veridicităţii informaţiei, conform căruia, fiecare participant dacă s-a hotărât să comunice careva informaţii, atunci ele trebuie să fie veridice şi sincere.
 • Principiul confidenţialităţii, principiu care contribuie la dezvoltarea încrederii reciproce, deoarece membrii grupului sunt siguri că problemele lor nu vor fi cunoscute persoanelor străine şi de aceea merg mai uşor la un contact deschis şi sincer.

 

PROPUNEM URMĂTOARELE PROGRAME

Training-uri pentru preadolescenți și adolescenți 

 • „Spune NU timidității”
 • „Fii stăpân pe emoţiile tale”
 • Program de ameliorare psihologică a relațiilor interpersonale
 • „Adolescenţa – vârsta căutărilor şi afirmării”
 • „De la comunicare la afirmare”
 • „Gândeşte şi acţionează motivant”
 • „Sunt valoros- așa cum sunt! ”
 • „Viață fără stres – examene cu succes” ș.a. 

 

Adolescența este o etapă a vieții care te pregătește spre o călătorie deosebită în viață.

Creează-ți o adolescență plină de bucurii, prieteni buni și multe emoții pozitive! Înscrie-te în program ☺