Psiholog, consilier de dezvoltare personală și profesională, trainer, master în psihologie socială și organizațională, grad didactic unu, doctorandă, USM.

O filă din cartea vieții

Urmează-ți visul….

Așa citeam în cărțile pozitive scrise de americani… în care, atât de frumos, șirul cuvintelor mă îndreptau spre multe vise și gânduri frumoase… optimiste de Viitor… unde există o lume, cu o societate prosperă, în care, oamenii comunică prietenos, există familii fericite, cu tradiții ce se respectă și… da… în această societate frumoasă, îmi  aduc și eu aportul!

Un Psiholog care și-a realizat Visul de A Fi Psiholog!

Îmi amintesc acele vremuri, când foarte puțin se știa de psihologie în societatea noastră, eu citeam multe cărți scrise de psihologii ruși, iar mămica periodic, mă dezmierda „psihologul familiei”.

Le mulțumesc părinților că mi-au susținut Visul meu de a Deveni Psiholog, chiar dacă și-au abandonat propriile vise de a mă face jurist sau economist- cum era pe atunci prestigios. 

Era o mare bătaie de cap să le explic buneilor, cine este acela PSIHOLOG, de aceea, ei îmi spuneau că voi deveni un medic bun. Și au avut dreptate. Astăzi pot să declar, că am devenit un medic bun – un medic pentru suflet

Un Om – în Ajutor oamenilor.

De aceea, continui să mă dezvolt, continui să visez și să acționez pentru a-mi realiza următorul Vis: 

Visul de a oferi servicii de calitate în cadrul Centrului Psihologic „Pozitiv” unde, vom ajuta pe fiecare să-și găsească liniștea interioară și fericirea sa!

STUDII

 • Studii de licență– USM, 2008
 • Studii de master–  Științe sociale, USM, 2010
 •  Studii de recalificare profesională– Educația civică, 2015
 • Studii de master- Management educațional, USM, 2016
 • Prezent- doctorandă, USM, 2020

FORMĂRI PROFESIONALE

 • Elaborarea cardurilor asociativ – metaforice
 • Metode eficiente de consiliere cu ajutorul cardurilor asociativ- metaforice
 • NLP, Curs practitioner
 • Art- Terapia, tehnici de lucru cu maturi și copii
 • Simboldramă, Psihoterapia catatim- imaginativă: A1/A2,B1/B2
 • Curs teoretic de Psihaanaliză în Psihoterapia catatim- imaginativă
 • Stagiul de aplicare a programului „În drum spre casă” pentru școlarul mic
 • Stagiul de formare „Promovarea sănătății adolescenților”
 • Stagiul de formare „Relații Armonioase de familie” pentru predare adolescenților
 • Program de formare „Servicii extrașcolare de ghidare în carieră”
 • Terapia sistemică a familiei
 • Curs de specializare „Specialist resurse umane” 
 • Psihoterapia de scurtă durată, axată pe soluții
 • Curs „Căi de atingere a succesului personal și a eficienței profesionale de durată”
 • Curs „Educația fără palme” 
 • Tehnici de consiliere a copilului

REALIZĂRI

 • Formator național, membru în diverse comisii și grupuri de lucru în cadrul proiectelor naționale;
 • Participant cu comunicări la diverse conferințe naționale și internaționale;
 • Premianta, Locul 1, în cadrul concursului „Pedagogul anului”, L.T. „Lucian Blaga”;
 • Participant la emisiuni Radio și TV;
 • Organizator și moderator al seminarelor/training-urilor pentru psihologi, părinți, cadre didactice, adolescenți;
 • Coordonator al proiectelor de cercetare ale liceenilor la Concursul Municipal Muncă Talent Cutezanță;
 • Coordonator al stagiilor de practică pentru studenți – la specialitatea psihologie, de la Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din Tiraspol, Institutul de Criminologie, Chișinău 

COAUTOR

 • Manualul școlar: Educația civică, clasa a VI-a (Ina Botnari, Otilia Dandara, Valentina Olaru, Maria Prisăcuță), Editura Cartier, Chișinău 2012;
 • Ghidul pentru cadrele didactice la Educația civică, clasa a VI-a, (Ina Botnari, Otilia Dandara, Valentina Olaru, Maria Prisăcuță) Editura Cartier, Chișinău 2012; 
 • Manualul școlar: Educația civică, clasa a XII-a (Ina Botnari, Otilia Dandara, Valentina Olaru, Maria Prisăcuță) Editura Cartier, Chișinău 2014;
 • Ghidul pentru psihologii școlari (D. Ștefăneț, Ina Botnari, T. Pendiurina, O.Raru, I.Voroniuc etc), DGETS, Chișinău 2014;
 • Ghidul pentru adolescenți „Adolescentul merge după soare” (D. Ștefaneț, Ina Botnari, Lucia Bîtcă, T. Lungu, L. Moisei) Chișinău 2016;
 • Modulul „Dezvoltarea personală și proiectarea cariere”, materiale pentru elevi, profesori, diriginți, (Lia SCLIFOS, Ina BOTNARI, Serghei LÎSENCO, Otilia DANDARA, Valentina OLARU, Rodica SOLOVEI, Nina UZICOV, Silvia PETROVICI Galina PRECUP, Lilia GOLOVEI,) 2016
 • Manualul școlar în limba rusă: Учебник Гражданское воспитание, 6-ой класс (Олару В., Ботнарь И., Дандара О., Присэкуцэ М. Кишинэу: Ed.Cartier), 2013. 
 • Autor în elaborarea materialelor la orientare profesională, pentru un site destinat tinerilor

PUBLICAȚII

Autor și coautor a peste 20 de articole științifice și publicații:

 • Modele teoretice ale comportamentului agresiv la volan. Kreatikon, Iași, 2018
 • Teorii explicative ale agresivității. Revista USM, 2018, 
 • Factorii individuali și sociali în manifestarea agresivității la conducătorii auto. Coautor Angela Potâng, Chișinău 2018 
 • Limbajul pozitiv. Universul Pedagogic, IȘE, Chișinău, 2018
 • Modele psihologice a comportamentului auto în trafic. Simpozionul internațional Kreatikon, Iași, 2017.
 • „Evaluarea propriului potențial în adolescență prin prisma autocunoașterii și autoeficacității”. Coautor Diana Ștefaneț. Revista Pro Didactica, Chișinău, 2017.
 • Impactul violenței din familie la integrarea socială a adolescenților”. Chișinău, 2016;
 • „Rolul mentoratului în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice”. Tipogr. USM, 2016;
 • „Integrarea eficientă a copiilor aflați în dificultate”. DGETS, Chișinău, 2014;
 • „Diferențele de gen în educație”. DGETS, Chișinău, 2014;
 • „Delincvența juvenilă – o formă a tulburărilor comportamentale la minori. Prevenire. Depistare. Remediere”, Chișinău, 2013
 • Aspecte ale conflictelor familiale și diminuarea acestora în cadrul cuplului”. Iași, 2013;
 • „Valorificarea inteligenței multiple în activitatea psiho-educațioanală”, Chișinău, 2012.
 • „Rolul consilierii psihologice în stimularea motivației și a performanței profesionale la pedagogi”, Editura Crizon, Constanța 2012;
 • „Impactul stilului parental de educație asupra încrederii în sine la adolescenți”. tipografia Reclama, Chișinău, 2012;
 • „Adolescența – vârsta autocunoașterii, cine sînt eu?“. Editura Pim, Iași, 2012;
 • „Specificul educației în familie cu copii înfiați” Editura Crizon, Constanța, 2012 ș.a.

MEMBRU

 • Al ASOCIAȚIEI DE SIMBOLDRAMA ȘI PSIHOTERAPIE CATATIM-IMAGINATIVĂ, Rusia
 • AССОЦИАЦИЯ ЭСТЕТОТЕРАПИИ”, Kiev

„Adevărata savoare a vieții, se găsește în interiorul vostru.” OSHO

Diplome de merit și certificate