Psiholog-psihoterapeut, Expert în relații, psihologia familia, copilului și adolescentului, Trainer, Art-Coach, formator național doctor în psihologie, grad didactic superior

28 de ani pentru cariera profesională 

Primii 3 ani la Colegiul Republican de Medicină din Chișinău (în prezent Centrul de excelență în medicina și farmacie „Raisa Pacalo”) au fost definitorii în procesul de înțelegere a corpului uman, bolile și suferința fizică, etiologia, mecanismele și terapia lor. Am avut profesori severi, exigenți și, în același timp, experți în anatomie, pediatrie, neurologie, chirurgie etc. Aceste cunoștințe ulterior și-au arătat utilitatea în lucru cu clienții ce suferă de psihosomatică, stres, frici ș.a. 

Recunosc că visul părinților mei era să studiez la Universitatea de Medicină, dar eu aveam planurile mele – am decis să merg la Psihologie!

Au urmat 5 ani la Facultatea de Psihologie, apoi 2 ani de Masterat în consilierea psihologică, iar 10 ani mai târziu susținerea tezei de Doctor în psihologie (2012). 

Astfel am devenit Specialist în cunoașterea Psihologiei Personalității umane, a Vârstelor, a mecanismelor psihice interne, cu aplicarea tehnicilor de diminuare și remediere a problemelor de identitate, de comunicare, emoționale și comportamentale etc.

Îmi amintesc de primul meu client consiliat. Pe atunci eram studentă în anul III, am acceptat provocarea, care a devenit și prima mea experiență de a lucra cu un părinte și un preadolescent. O experiență de neuitat, care mi-a dat încredere și putere.

Voi menționa cu respect munca mea în următoarele instituții, care m-au format și au fost câmp propice pentru dezvoltarea mea profesională: CDR „Armonie”, ONG „Moldova-Filantropie”, DGECTS mun. Chișinău, IP CEEF. 

Formarea mea profesională este legată și de activitatea în calitate de lector universitar: ULIM, USM, IP CEEF. Îmi place să fiu parte a învățământului. Consider că e o muncă nobilă să contribui la creșterea specialiștilor în devenire, transmițînd mai departe cunoștințele, experiența, valorile profesionale.

Cine este Diana ȘTEFANEȚ?

 • Este în primul rând un specialist dedicat cu trup și suflet profesiei sale, care pune mai presus de toate STAREA DE BINE a persoanei cu care interacționează. 
 • Empatică, atentă, cu spirit analitic și gândire pozitivă, mereu încurajează și ghidează persoana în căutările sale interne. Fie că e vorba de un tânăr, sau de o persoană în etate, ea găsește soluții pentru orice situație, ia durerea suferindului, dăruind în schimb speranță celui dezamăgit, trezindu-l la realitate pe cel plictisit. 
 • Misiunea vieții: „Ajută! Creează! Inspiră”.

Deviza vieții: „Ceea ce se află în urma noastră și ceea ce se află înaintea noastră sunt lucruri mărunte în comparație cu ceea ce se află în interiorul nostru”.

Formări profesionale

Pe parcursul anilor am trecut diverse formări profesionale, printre care:

 • Psihoterapia de Scurtă Durată Axată pe Soluții (2005)
 • Metoda desensibilizării și reprocesării cu ajutorul mișcării ochilor (EMDR) 2005
 • Psihoterapia dizarmoniilor maritale și disfuncțiilor sexuale (2006)
 • Hipnoza eriksoniană (2007, 2008)
 • Psihoterapia de familie (2012)
 • ArtTerapia (2013)
 • Metode interactive de prevenire a violenței față de copii (2013)
 • Tehnologii inovatoare în activitatea psihologului practic (2014)
 • Cardurile metaforice asociative în activitatea psihologului (2016)
 • Training pentru Traineri (27-28 mai 2016)
 • Psihosomatica (2017) 
 • NLP Practitioner (2019)
 • Provocare motivațională (2020) etc.

 

Participări la Conferinţe, seminare, training-uri

Participant activ cu comunicări și în calitate de moderator workshop-uri la diverse conferințe din Republica Moldova și România. 

Participări la emisiuni TV și radio: TV Moldova 1, Jurnal TV, STS Moldova, PRO TV Chișinău, Antena C, Radio Moldova, Radio Vocea Basarabiei, Radio Vocea Speranței ș.a.

 

Activități în diverse tipuri de comisii, comitete, grupuri de lucru, consilii:

 • Președinte a Comisiei metodice a Psihologilor școlari din mun. Chișinău, (DGETS, 2008-2014) 
 • Expert în cadrul Proiectului național „Promovarea educației incluzive în Republica Moldova” (2015)
 • Grup de experți naționali pentru validarea conținuturilor elaborate pentru adolescenți și tineri în asigurarea unui mod sănătos de viață (2017)
 • Secretar al Consiliului metodico-științific IP CEEF;
 • Membru al Comisiei de Evaluare Internă și Asigurare a Calității IP CEEF;
 • Comisia de atestare a cadrelor didactice în cadrul IP CEEF; 
 • Comisia de atestare a cadrelor didactice în cadrul mun.Chișinău.

 

Activități de mentorat: mentor la stagiile de practică a studenților ULIM; USM; UPS „Ion Creangă”.

Membru al organizațiilor:

 • Membru al Societății Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Psihologilor clinicieni din Republica Moldova
 • Membru al Federației Internaționale de Art-terapie și autorealizare a personalității
 • Membru al Asociației Generale a Profesorilor AGIRoMD

   

Publicații

Autor și coautor a circa 50 de lucrări (articole științifice, lucrări metodico-didactice, ghiduri, comunicări științifice etc.) printre care: 

 • „Umbra adolescentului”, coautor (2019),
 • „Implicații psihologice în diminuarea timidității la adolescenți” (2018),
 • „Metode de diagnosticare a sferei emoționale” (2017), 
 • „Adolescentul merge după soare”, coautor (2016), 
 • „Cum să reducem stresul zilnic și stresul de examinare (2015),
 • „Psihologia social-economică. Suport de curs” (2015),
 • „Preadolescenții. Program psihologic de depăşire a dificultăţilor de relaţionare interpersonală” (2014),
 • „Particularitățile adaptării școlare a elevilor din clasele gimnaziale. Ghid metodologic”, coautor (2014),
 • „Particularităţile adaptării elevilor claselor primare la condiţii noi educaţionale. Ghid metodologic”, coautor (2013),
 • „Organizarea activităţii Serviciului de Asistenţă Psihologică. Ghid metodologic”, coautor (2011),
 • Paradigmele inteligenţei în psihologia contemporană: Conf. internaţ. şt.-pract., 26 apr.2012. (coord.). Chişinău: Sirius, 2012. 376 p.
 • Abordarea psihologică a fenomenului copil singur acasă. Materialele Conferinţei municipale a psihologilor şcolari. Ediţia I-a. (coord.).  Chişinău: Sirius, 2011. 96 p.
 • „Familia – garant al stabilităţii emoţionale a copilului”, coautor (2010) ș.a.

Omagiu profesorilor mei: Tereșciuc Raisa, Țapu Grigore, Rusnac Svetlana, Platon Carolina, Saharneanu Eudochia, Jelescu Petru, Racu Igor, Negură Ion, Bolboceanu Aglaida, Anna Gavriliuc, Владимир Доморацкий, Марк Сандомирский, Травкова Марина, Cristian Grigore ș.a.

Autori preferați: Carl G.Jung, Milton Erikson, Irwin Yallom, Viktor Frankl, Karl Whitaker, Louise Hay, Jim Rohn, Robin Sharma, John Maxwell, Erik Bertrand Larssen, Brian Tracy, Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Гнездилов А.В., Гиппенрейтер Ю.Б., Anthony Robbins, Martin Seligman, Тарарина Е., Osho ș.a.

Citate care mă inspiră: 

 • Pentru a descoperi tot potențialul nostru trebuie să facem lumină în noi, să facem loc de iubire și acceptare” (Debbie Ford)
 • „Când bărbaţii şi femeile sunt în stare să se respecte şi să-şi accepte deosebirile, atunci dragostea are şanse să înflorească”  (John Gray)
 • Atunci când îți dorești ceva cu adevărat, întreg Universul conspiră ca să te ajute să-l obții. 
 • „Un vapor este în siguranță în port, dar nu pentru aceasta au fost construite vapoarele”. (John G. Shedd)
 • Fiecare obstacol din drumul nostru în viață reprezintă o provocare și un prilej de a evolua. Fiecare reușită, fiecare depășire a unei greutăți ne oferă împlinire și mulțumire.
 • „Persoanele care avansează în viață sunt acelea care caută circumstanțele pe care le vor și dacă nu le găsesc – le creează”. (George Bernard Shaw)
 • „Există două lucruri care nu se mai întorc niciodată înapoi: o săgeată aruncată și o ocazie pierdută”. (Jim Rohn)
 • Numai cel ce urcă pe munte – cunoaște înălțimea cerului.
 • Bucură-te de fiecare zi trăită. Fericirea nu este o destinație, ci un mod de a călători.
 • Fii recunoscător. Recunoștința te ajută să crești și să te dezvolți. Recunoștința aduce bucurii și râsete în viața ta și a celor din jurul tău.


Publicații articole în cadrul Conferințelor, reviste de specialitate, ziare etc. (Lucrări ştiinţifice publicate)

 1. Programul dezvoltativ şi psihocorecţional al atenţiei la preadolescenţi. În: Aspecte ale psihocorecţiei. Coord. L. Savca. Chişinău: Sirius, 2003. p. 59-72.
 2. Programul dezvoltativ şi psihocorecţional al gândirii la preadolescenţi. În: Aspecte ale psihocorecţiei. Coord. L. Savca. Chişinău: Sirius, 2003. p. 83-95.
 3. Cadrul relaţional al preadolescentului – factor generator de dificultăţi şi consecinţe pentru formarea identităţii. 2008, p.425-434.
 4. Personalitatea şi relaţiile interpersonale ale elevului de vârstă şcolară mică – premiză pentru formarea şi dezvoltarea personalităţii şi relaţiilor interpersonale în vârsta preadolescentă. 2008. p.244-246
 5. Strategii psihopedagogice în depăşirea dificultăţilor de relaţionare interpersonală cu preadolescenţii. 2009. p.110-114.
 6. Dificultăţile relaţiilor interpersonale părinte – copil în preadolescenţă. 2009. p.135-140.
 7. Optimizarea relaţiilor profesor – preadolescent în contextul modernizării învăţământului. 2009. p.190-195.
 8. Remedierea psihologică a dificultăţilor de relaţionare interpersonală la preadolescenţii contemporani. Coautor: Jelescu Petru, 2010. p.27-39.
 9. Trainingul psihosocial – metodă de diminuare a dificultăţilor de relaţionare la vârsta preadolescentă. 2011, p.185-193. 
 10. Particularităţile relaţiilor interpersonale în clasa de elevi la preadolescenţii cu statut lider şi cu statut respins. 2011, p.96-104.
 11. Susţinerea părintească în alegerea carierei copilului. Chişinău, 2011, p.77-80.
 12. Implicarea cadrului didactic în susţinerea copiilor din familii temporar dezintegrate. Chişinău, 2011,  p.74-91.
 13. Rolurile familiale şi influenţa lor asupra dezvoltării personalităţii. 2012, p.282-287.
 14. Dezvoltarea relaţiilor interpersonale şi a inteligenţei – determinante a performanţelor adolescenţilor. 2012, p.24-28.
 15. Abordarea sistemică a problemelor de relaţionare interpersonală dintre părinte şi preadolescent. 2012, p.206-212.
 16. Problema valorilor dominante şi trebuinţelor la preadolescenţi. 2013, p.100-106.
 17. Climatul psihologic favorabil în colectiv – baza pentru o cooperare eficientă între cadre didactice. 2013. p.220-226.
 18. Influenţa stereotipurilor de gen în alegerea profesiei. 2014. 
 19. Strategii de coping ale adolescenţilor contemporani în lupta cu stresul de examinare. Coautor: Palade Gabriel. 2014, p.232-243.
 20. Motivarea personalului – funcţie decisivă în managementul întreprinderii. 2015. p.45-53.
 21. Secretul comunicării şi interacţiunii cu personalităţile accentuate. IȘE, 2015, p.162-173.
 22. Cum să mă împrietenesc cu stresul sau metode eficiente de reducere a stresului. 2015. p.131-139.
 23. Personalități conflictuale și strategii eficiente de soluționare a conflictelor. IȘE, 2015. p.406-412.
 24. Problema instabilității emoționale și dezvoltării autocontrolului la adolescenții contemporani. În: Materialele Dialoguri chișinăuiene, 2016.
 25. Rolul profesorului în dezvoltarea aptitudinilor de comunicare la adolescenți. 2016. 
 26. Modelarea caracterului prin tehnici psihologice. 2016.
 27. Elevul timid – probleme și modalități de învingere a timidității. În: Materialele Dialoguri chișinăuiene, 2017.
 28. Importanța inteligenței emoționale în diminuarea timidității în vârsta adolescentă. Coautor: Garabajiu Aurelia, 2017.
 29. Particularitățile manifestării timidității la adolescenți. 2017, p.12-22.
 30. Aspecte psihologice ale metamotivației persoanei la locul de muncă. 2018. 
 31. Dimensiuni ale geloziei – sentimentul care distruge relații. 2018
 32. Managementul timpului – instrument de organizare și eficientizare. 2018
 33. Studiu privind manipularea și particularitățile ei în adolescență. 2018.
 34. Conținuturi psihologice și psihosociale ale egoismului și altruismului. IȘE 2018. 
 35. Conținuturi psihologice ale geloziei – sentimentul care distruge relații. Constanța, 2019.
 36. Cadrul didactic – verigă importantă în formarea caracterului și orientării personalității la vârsta adolescentă. Coautor Ilciuc Cătălina. IȘE, 2019.
 37. 7 surse ale stresului școlar (și ce e de făcut în situațiile critice). 07/12/2019 omactiv.md
 38. 7 metode – cum să-l pregătești pe școlar pentru examene. 10/12/2019 (omactiv.md)
 39. Complexul „Rățușca cea urâtă” – suferință a adolescenților contemporani. ULIM, 2020.
 40. Cum să prevenim rivalitatea dintre frați . Coautor: Vorotneac Elena. Ziarul Făclia, nr.19 din 15 mai 2020.

Diplome de merit și certificate